DIRAC Room Correction Informatie

Dirac Live Room Correction Informatie

Wat is Dirac Live?


Dirac Live® is een state-of-the-art digital room correction technologie welke het geluid optimaliseert zowel in termen van impulsrespons alsook de magnitude frequentierespons. Het resultaat is een substantieel verbeterde plaatsing, helderheid, verstaanbaarheid van stemgeluid, en een diepere en strakkere bas, niet alleen in een kleine 'sweet spot' maar in de volledige luisterruimte.

Wat is het tijdsdomein en waarom is het belangrijk?


Bij Dirac gaat men er vanuit dat een accurate reproductie van transiënt geluid belangrijk is voor een echt natuurlijke en transparante weergave. Zo is bijvoorbeeld het stereobeeld kritisch afhankelijk van de verschillen in het tijdsdomein en overeenkomsten tussen geluid aan het linker en rechter oor. Daarom verbetert een goede impulsrespons-correctie de diepte, de positie en het onderscheid tussen de individuele stemmen en instrumenten. In de academische literatuur wordt een meting van zuiverheid gebaseerd op de vervaltijd van de impulsrespons.

Rirac roomcorrectie (2), Personal Organ

Dirac Live gebruikt minimaal 9 meetposities


Voor wat betreft de impulsrespons betekent dit de directe golf en de zeer vroege eerste reflecties. In het algemeen geldt dat hoe hoger de frequentie des te inconsistenter het tijdsdomein gedrag.Dirac Live vind automatisch consistente problemen gerelateerd aan de frequenties en corrigeert ze. Na het vinden van consistent tijdsdomein gedrag kunnen er nog steeds late reflecties in de ruimte plaatsvinden welke nog voor een subtiele kleuring zorgen. Dit wordt gecorrigeerd in het frequentiedomein met precies de juiste resolutie. Impulsrespons correctie


De impulsrespons van een luidspreker tast de zuiverheid, definitie en alle ruimtelijke effecten van het geluid aan, zoals plaatsing en duidelijkheid. Dirac Live is uniek doordat het daadwerkelijk de impulsrespons in een groot luistergebied optimaliseert, niet enkel op één punt. Door te focussen op consistente problemen tussen de meetposities, en alleen deze te corrigeren, wordt een snellere vervaltijd bereikt. In de meeste gevallen wordt de 'power ratio' tussen de directe geluidsgolf en de staart verbeterd met 6 dB of meer, met een veel strakkere en coherente weergave als gevolg.


Dirac Live impulsrespons optimalisatietechniek 

Frequentierespons correctie   Waarom is het dat dezelfde frequentierespons zo verschillend kan klinken in verschillende ruimtes? Het antwoord ligt voor een groot gedeelte in de tijdsdomein aspecten van de gemeten frequentierespons en voor een klein gedeelte door verschillen in het ruimtelijke domein (hoeken). Door de problemen in het tijdsdomein ook te adresseren als zodanig, en niet als zijnde mimimum-fase problemen, wordt de frequentierespons-correctie eveneens effectiever. Dirac Live behandeld de spectraal kleuring in een ruimte nadat er eerst gecorrigeerd is in het tijdsdomein. Ook zorgt het er voor dat er niet wordt overgecompenseerd. Dit wordt gedaan door aandacht te geven aan de variaties tussen de verschillende meetpunten, niet zomaar het gemiddelde. Dirac Live frequentierespons optimalisatietechniek   Implementatie met de grootste accuratesse 

Traditionele EQ's gebruiken IIR filters voor de laagste belasting van de processor


Veel ruimtecorrectie filters gebruiken FIR filters voor het gemak van de implementatie en optimalisering

IIR en FIR filters hebben beide hun voor- en nadelen. Bij Dirac wordt een gepatenteerde filter structuur toegepast. In essentie, maximale performance met veel minder processor belasting dan reguliere FIR filters. Deze filter structuur heeft ook uitstekende numerieke eigenschappen, ze veroorzaken geen enkele digitale ruis.

Rirac roomcorrectie (1), Personal Organ

Mixed-fase technologie


Door gebruik te maken van een 'look-ahead' buffer wordt het mogelijk om een impulsrespons-correctie uit te voeren.

Minimum-fase and lineaire-fase ruimte correctie filters kunnen fysiek de akoestische impulsrespons in een ruimte niet optimaliseren. Ze kunnen alleen proberen om de extra versmering, veroorzaakt door het filter, te minimaliseren.

De akoestische respons in een ruimte is niet-minimum-fase. Dit is waarom mixed-fase correctie wordt gebruikt door Dirac Live.

Dirac Live is uniek in het optimaliseren van de impulsrespons door dat niet alleen op één punt te doen.

Meerdere metingen


Dirac Live gebruikt meerdere meetposities (minimaal 9) in de luisterruimte. Op deze manier is het mogelijk om consistente akoestische problemen te vinden. Alleen deze moeten worden gecorrigeerd.

Meerdere metingen


Dirac Live gebruikt meerdere meetposities (minimaal 9) in de luisterruimte. Op deze manier is het mogelijk om consistente akoestische problemen te vinden. Alleen deze moeten worden gecorrigeerd.

Rirac roomcorrectie (3), Personal Organ
Rirac roomcorrectie (4), Personal Organ

Het kiezen van de doelrespons


Een vlakke frequentiecurve betekent niet per definitie een neutrale weergave. Dit heeft te maken met de verhouding tussen direct en weerkaatst geluid en het frequentie-afhankelijke voortplantings verlies. De late reflecties kunnen niet door Dirac Live verwijderd worden, omdat deze te veel verschillen tussen de verschillende posities. Daarom is een lichte 'roll-off' veelal afdoende als u op een afstand luistert. Het Dirac Live algoritme suggereert een doelrespons geschikt voor uw specifieke luisteromgeving en luidsprekers. Natuurlijk kunt u nog steeds de doelrespons aanpassen naar uw smaak gebruikmakende van de eenvoudige en intuïtieve grafische interface.   Geavanceerd maar toch eenvoudig in gebruik

Maakt u zich geen zorgen, Dirac Live is bedoeld voor gewone mensen, niet voor specialisten in signaalverwerking of computer experts. Al deze aspecten worden automatisch meegenomen bij het genereren van een wereldklasse ruimtecorrectie filter. Als gebruiker hoeft u alleen de meetmicrofoon op de juiste positie te zetten en op de 'Play' button te klikken. Een software wizard doorloopt met u de instellingen van het geluidssysteem (stereo, 5.1, enz.), kalibreert geluidsniveau's en laat u zien waar u de microfoon moet plaatsen. De testsignalen worden afgespeeld en opgenomen door de software, volg gewoon de instructies. De impuls- en frequentierespons worden voor uw referentie getoond, samen met de gesuggereerde doelrespons. Wanneer u een ervaren gebruiker bent dan kunt u de doelrespons, indien gewenst, grafisch aanpassen. Anders klik "Optimize" en u bent klaar om face-to-face met uw favoriete artiesten te komen.   Meer lezen

Dirac Live technologie wordt in de meest veeleisende situaties gebruikt. De reden hiervoor is de hoeveelheid kennis die Dirac Research AB heeft opgebouwd door meer dan 10 jaar R&D. De lijst met publicaties en patenten is lang, maar hier zijn enkele referenties:

Spatially Robust Audio Compensation Based on SIMO Feedforward Control, Brännmark, Ahlén, IEEE Trans Signal Processing, May 2009.

On Room Correction and Equalization of Sound Systems, Johansson, invited talk at panel discussion on "FIR or IIR? That is the question!", 123rd AES Convention, NY, USA, 2007

Room Correction and Equalization of Cinema Sound Systems, Johansson, invited talk at ICTA Annual Seminar, LA, USA, 2010